Killan tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on;
- kohottaa lukkoseppämestarin erikoisammatin yleistä arvostusta,

- kehittää jäsentensä ammattitaitoja,

- edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja

- parantaa turvasuojausalan yleisiä toimintaedellytyksiä.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa turvallisuusalan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja.

Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään turvasuojaukseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia,  opintomatkoja, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä
laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä. Yhdistys seuraa alan kotimaista ja ulkomaista kehitystä ja ylläpitää yhteyttä muihin turvallisuusalan järjestöihin kotimaassa ja ulkomailla.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.